Information om webbplatsen

SOLINOL AB arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att vi inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad till 100%, även om det är vårt mål.

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av SOLINOL AB och i förekommande fall av tredje part där det är angivet. Webbplatsen och dess innehåll omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på webbplatsen får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från SOLINOL AB. Som besökare får du skriva ut material där det anges som möjligt och därmed använda det för personligt bruk samt i utbildande syfte. Är du osäker på vad det betyder så kontakta oss via info@solinol.se

Friskrivning

Vi reserverar oss för eventuella fel i text, pris eller bild. Vi förbehåller oss rätten att ta tillbaka ett erbjudande om det uppstå ett större fel.